31 Jul

ดูเองได้ ทายเองเป็น ดูลายมือทายวาสนาหาโชคลาภ และสูตรคำนวณเลขเด็ด สูตรหวย สูตรเลขจาก "ดาวเจ้าวัน" วิธีนี้นำมาจากการหา “ทักษา” ดาวเสวยอายุในทางโหราศาสตร์ไทย ให้ดูว่า วันที่เลขออกเป็นวันอะไร ก็ให้น้ำหนักกับเลขที่เป็น “ดาวเจ้าวัน” และดูจากเลขคู่มิตรของดาวเจ้าวัน เลขนั้นก็จะเป็นเลขเด่น


วันอาทิตย์ เลข 1, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 5

วันจันทร์ เลข 2, 0, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 4

วันอังคาร เลข 3, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 6

วันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2

วันพฤหัสบดี เลข 5 เลขคู่มิตร คือ เลข 1

วันศุกร์ เลข 6, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 3

วันเสาร์ เลข 7 เลขคู่มิตร คือ เลข 8 9


งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลข 2 มา
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลข 2 มา


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลข 0 มา

งวดวันที่ 17 มกราคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ เลข 1, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 5 งวดนี้ เลขที่มาคือเลข 1, 0 และ 5
งวดวันที่ 17 มกราคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ เลข 1, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 5 งวดนี้ เลขที่มาคือเลข 1, 0 และ 5


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 17 มกราคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ เลข 1, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 5 งวดนี้เข้า 3 ตัว คือ 1 5 0


งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันจันทร์ เลข 2, 0, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 4 งวดนี้เลขที่มาเน้นๆ คือเลข 0
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันจันทร์ เลข 2, 0, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 4 งวดนี้เลขที่มาเน้นๆ คือเลข 0


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันจันทร์ เลข 2, 0, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 4 งวดนี้เลข 0 มาเน้นๆ

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันอังคาร เลข 3, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 6 งวดนี้เลขที่มา คือเลข 6 กับ 9
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันอังคาร เลข 3, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 6 งวดนี้เลขที่มา คือเลข 6 กับ 9


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันอังคาร เลข 3, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 6 งวดนี้เลขที่มาคือเลข 6 กับ 9

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลขที่มา คือ เลข 8 กับ 2
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลขที่มา คือ เลข 8 กับ 2


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลขที่มาคือเลข 8 กับ 2

งวดวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันศุกร์ วันศุกร์ เลข 6 เลขคู่มิตร คือ เลข 3 งวดนี้สูตรดาวทักษาวันไม่เข้า
งวดวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันศุกร์ วันศุกร์ เลข 6 เลขคู่มิตร คือ เลข 3 งวดนี้สูตรดาวทักษาวันไม่เข้า


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันศุกร์ เลข 6 เลขคู่มิตร คือ เลข 3 งวดนี้คำนวณตามทักษาวัน ไม่เข้า

งวดวันที่ 16 เมษายน 2559 เป็นวันเสาร์ เลข 7 เลขคู่มิตร คือ เลข 8 9 งวดนี้เลขที่เข้า คือ 9 8 และ 7
งวดวันที่ 16 เมษายน 2559 เป็นวันเสาร์ เลข 7 เลขคู่มิตร คือ เลข 8 9 งวดนี้เลขที่เข้า คือ 9 8 และ 7


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 16 เมษายน 2559 เป็นวันเสาร์ เลข 7 เลขคู่มิตร คือ เลข 8 9 งวดนี้เลขที่มา มี 3 ตัวเลยทีเดียว คือ 9 8 7

ตัวอย่างทั้งหมดนี้ นับว่า "ใช้ได้" เป็นวิธีที่ง่าย ใช้ได้เป็นพื้นในโอกาสที่มีสัญญาณโชคอื่นๆ ประกอบ

 

งวดหน้า วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559**โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูล

https://garin.hatenablog.com/
https://app.site123.com/versions/2/wizard/dashboard.php?w=3246182

https://www.bloglovin.com/@garinjin/

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING