15 May

Instagram เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับมือ Cyber Bullying และข้อความ Hate Speech

Instagram เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ใหม่ ทาง Facebook ได้ออกมาประกาศถึงรายงานผลของ Community Standards Enforcement Reports ในเดือนพฤษภาคมนี้ว่าจากมาตรการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งกันบนสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying) และลดปัญหาการใช้ Hate Speech ที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจให้กับเจ้าของแอคเคาท์และผู้ใช้คนอื่นๆ ของทางบริษัทนั้นเป็นไปในทางที่ดีและค่อนข้างน่าพอใจ


จากรายงานพบว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 และไตรมาสทีี่ 1 ของปี 2020 ก็พบว่ามีเปอร์เซ็นของการดำเนินการที่ดีขึ้น โดยมีการตรวจพบข้อความที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายและให้การช่วยเหลือผู้ใช้เหล่านั้นเพิ่มขึ้นถึง 40% และตรวจจับข้อความ Hate Speech ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการรายงานได้ถึง 89%

ซึ่งทาง Instagram ก็มุ่งหวังว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้เป็นแพลทฟอร์มที่ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์บนแอปพลิเคชันเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวนี้มากยิ่งขึ้น และก่อนหน้านี้ได้เพิ่มฟีเจอร์การ แจ้งเตือนผู้ใช้ที่พิมพ์ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ออกมาในช่วงเดือนธันวาคม


และล่าสุดก็ได้ออกมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่อีก 3 ฟีเจอร์ ได้แก่ ฟีเจอร์การลบคอมเมนท์ที่ผู้ใช้จะสามารถลบคอมเมนท์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจออกไปได้สูงสุด 25 คอมเมนท์ในการกดลบ 1 ครั้ง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการไล่ลบทีละคอมเมนท์ รวมทั้งสามารถเลือกบล็อคหรือปิดกั้นการมองเห็นแอคเคาท์ที่ต้องการได้ไปพร้อมๆ กันด้วยเช่นกัน

ปรับปรุงตั้งค่าการอนุญาตแท็กชื่อ โดยสามารถตั้งค่าได้ด้วยการเข้าไปที่เมนู Setting > Privacy และเลือกตั้งค่าการแท็กชื่อทั้งในรูป, เมนชันถึงในคอมเมนท์ และ Stories ต่างๆ ทั้งการอนุญาตให้ทุกคนแท็กชื่อได้, อนุญาตเฉพาะคนที่ติดตาม และไม่อนุญาตให้แท็กชื่อได้จากเมนูนี้

สำหรับทั้ง 2 ฟีเจอร์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ได้ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ได้ใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทยังได้เร่งพัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยให้ Instagram น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่าง Pinned Comments ที่ผู้ใช้จะสามารถปักหมุดคอมเมนท์ที่ต้องการได้สูงสุดถึง 3 คอมเมนท์ต่อ 1 โพสต์Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING