08 May

NFC มาตรฐานใหม่ ชาร์จไร้สายได้ 1W สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

 

NFC มาตรฐานใหม่ NFC Forum ประกาศมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ (WLC) โดยสามารถชาร์จได้ด้วยกำลังไฟสูงสุด 1W (หรือ 1 วัตต์)

โดยปกติแล้ว เทคโนโลยีการชาร์จไร้สายจะทำผ่านขดลวดชนิดพิเศษที่ถูกติดตั้งกับตัวอุปกรณ์ ทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ เพียงแค่การวางทาบอุปกรณ์กับแท่นชาร์จไร้สายโดยไม่ต้องต่อสายชาร์จใดๆ ซึ่งชิป NFC มาตรฐานใหม่จะใช้ฐานความถี่ 13.56MHz ที่ทำให้ระบบ NFC สามารถถ่ายโอนพลังงานได้ด้วย

การชาร์จผ่าน NFC จะแบ่งโหมดออกเป็น 2 รูปแบบ คือโหมด Static และ Negotiated โดย Static จะใช้สนามความถี่วิทยุที่จ่ายพลังงานคงที่ ส่วน Negotiated จะใช้สนามคลื่นความถี่วิทยุที่สูงกว่าที่รองรับการโอนถ่ายพลังงาน 4 คลาสด้วยกัน ได้แก่ 250, 500, 750 และ 1,000 มิลลิวัตต์

ชาร์จได้เพียง 1W ไว้สำหรับอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก
ในตลาดปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมีความแรงการชาร์จไร้สายในหลักสิบวัตต์ ซึ่งการที่ NFC สามารถทำการชาร์จได้สูงสุดเพียง 1 วัตต์นี้ ก็มีไว้สำหรับอุปกรณ์แกดเจ็ตที่มีแบตเตอรี่ความจุน้อย อย่างเช่นอุปกรณ์ IoT หรือ Wearable อย่างเช่น หูฟังไร้สายที่มี NFC สำหรับใช้งานในตัวอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องพัฒนาให้ใส่ขดลวดเพื่อการชาร์จไร้สาย แต่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการชาร์จได้เลย

สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่รองรับยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการประกาศมาตรฐานใหม่นี้ แต่คาดว่าฟังก์ชั่นนี้คงต้องใช้ชิปตัวใหม่ ซึ่งอุปกรณ์ NFC เก่าๆ จะยังไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING